Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Ценова листа за консултации и поддръжка

Консултациите по е-маil са безплатни

Консултациите по е-маil на адрес support@cfinance.bg са безплатни за всички клиенти или интересуващи се от работата на Бизнес Навигатор или Бизнес Навигатор Заплати.

Консултациите по телефона са безплатни за абонати

Консултациите по телефона са безплатни само за клиенти, на които не е изтекъл гаранционния срок от една година от закупуването на продукта и за клиентите с   абонаментно поддържане. Телефонният разговор е за сметка на клиента.

Телефони за гореща линия в работни дни от 9 до 18 ч.: 
02/ 980-24-32, 02/ 981-72-26, 02/ 986-12-32,  02/ 986-78-32,  
02/ 986-12-34, 02/ 986-12-80, 02/ 986-77-22

GSM:
- Поддръжка: 0879 605 246; 0879 605 247;
0879 605 248;
0879 605 249; 879 605 250'

- Счетоводство: 0879 605 245

У С Л У Г И
 Вид услуга Цена
1. Платени консултация и дистанционна поддръжка за абонати.
Цена на започнат час

Платените консултации се ползват след приключване на часовете за безплатно обучение, включени в цената на закупуване на продукта. 

Те могат да се ползват само от клиентите в гаранционен срок и от клиентите с  абонаментно поддържане.
Дистанционната поддръжка до 10 мин. е безплатна,

30
2. Курс (уебинар) за начинаещи и напреднали с времетраене 6 часа.  Цена на курсист с включени учебни материали и издаване на сертификат.
При закупуване на съответната програма е включено безплатно посещение на курс за всички лица според броя на закупените работни места.
Курсове за обучение
50
3. Специални разработки с вградените дизайнери на документи, отчети, входни филтри и дизайнери за телебанкиране.
Цената е минимална за брой. Окончателната цена се договаря и зависи от сложността на разработката.
120

Цените са в Евро, без ДДС. Плащане в лева по курса на БНБ за деня.

Услуги, включени в цената на закупуване
Условия за закупуване
Курсове за обучение


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]