Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Нашите клиенти

С Бизнес Навигатор работят над 5000 фирми в страната с  различна големина, структура и предмет на дейност.

 • Производствени предприятия

 • Търговски фирми

 • Транспортни фирми

 • Строителни и проектантски фирми

 • Услуги

 • Туризъм и хотелиерство

 • Учебни заведения

 • Счетоводни къщи

 • Фондации

 • Бюджетни организации

 • Здравеопазване

 • Общини и областни администрации

 • Съдебна система

 • Земеделски и потребителни кооперации

 • Консултантски и одиторски фирми

 • Компютърни фирми

 • Медии

 • Научно-изследователски институти

 • Приватизационни агенции и фондове

Клиенти
 

За актуална референц- листа можете да ни пишете на е-мейл:  
sales@cfinance.bg

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]