Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Обявен е конкурс за длъжността

Специалист по внедряване
на счетоводен софтуер

Основни задачи

1. Инсталиране и внедряване при клиенти на интегрираната компютърна система за фирмено управление “Бизнес Навигатор”
2. Провеждане на курсове за обучение на клиенти в офиса в центъра за обучение с компютърен клас.
3. Дистонционно обучение и консултации
4. Консултации на “горещата телефонна линия” по въпроси, задавани от клиентите.
5. Тестване на новите версии на програмните продукти.
6. Участие в изготвянето на документацията по експлоатацията на програмните продукти, примерите, шаблоните и мултимедийните уроци.
7. Провеждане на демонстрации пред клиентите на програмните продукти.
8. Участие в семинари, изложби, панаири и други мероприятия на фирмата.

Системен администратор

Основни задачи

1. Инсталира, поддържа и се грижи за основните програмни продукти, закупени от фирмата
2. Следи за работа само с легален софтуер
3. Проверява спазването на инструкциите за работа и опазване на  софтуерните и хардуерни продукти на фирмата
4. Оказва квалифицирана помощ при внедряване при клиенти в по-сложна програмна и техническа среда на разработките на фирмата
5. Обучава специалистите от другите отдели по новите продукти
6. Контролира проблемите при клиентите, дължащи се на програмни и технически проблеми, и ги обсъжда с партньорите на фирмата, ако отстраняването им не е от неговата компетенция.

Изисквания

1. Висше техническо образование
2. Отлична компютърна грамотност
3. Умение за работа с хора и в колектив
4. Енергичност, комуникативност, съобразителност
5. Трудов опит при внедряване на счетоводен софтуер и/или добро познаване на ИСФУ “Бизнес Навигатор” е предимство.

Документи

1. Мотивационно писмо
2. Творческа автобиография (CV )
3. Копие на дипломата за завършено висше образование
4. Актуална снимка

Документите изпращайте
на e-mail: jobs@cfinance.bg
Конкурс
 
Комерс Финанс АД обявява конкурс за:

Специалист по внедряване на счетоводен софтуер

Системен администратор

Задачи
Изисквания
Документи
Документите изпращайте  на e-mail: jobs@cfinance.bg

Краен срок: 
15.01.2023 г.

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]