Меню

Download

Продукти


 

Документация

Интегрирана компютърна система за фирмено управление Бизнес Навигатор

Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя (PDF)

Настройки за Actian Zen Enterprise Server при работа с Бизнес Навигатор

Настройки за Actian Zen

Работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав Бизнес Навигатор Заплати

Заплати: Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя (PDF)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
  Документацията на Бизнес Навигатор и БН-Заплати можете да разглеждате директно оттук.

Освен това тя е включена стандартно в инсталацията на самата програма

    Последно обновяване: 19.05.2023г.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]