Меню

Продукти

Комерс Финанс

Калкулация на себестойност по рецептурник
с ИСФУ Бизнес Навигатор


Тема 1: Отчитане на предприятие с производствена дейност в БН. Шаблон “Производствено предприятие”

Тема 2: Настройки на номенклатурни дефиниции, мерни единици, аналитичности във фирма с производственa дейност – “ПРОИЗВОДСТВО спец.курс”

Тема 3: Дефиниране на сметки за отчитане на производственa дейност

Тема 4: Настройка на типове документи за работа във фирма с производствена дейност

Тема 5: Партиди по сметките за производство. Полуфабрикати

Тема 6: Настройка на състава на изделията чрез продуктово дърво

Тема 7: Изчисляване на планова себестойност по метода на продуктовото дърво – автоматично изписване на материалите и заприхождаване на произведените продукция и полуфабрикати. Справки

Тема 8: Фактическа себестойност на продукция с автоматична корекция на разходи. Справки

Тема 9: Фактическа себестойност на продукция с автоматично разпределяне на общи разходи по аналогия. Справки

Тема 10: Приключване на разходни сметки

Тема 11: Продажба и изписване на произведената продукция

Тема 12: Справки за начисленията по партидите на сметките за материали, продукция и разходи  – Оборотни ведомости за аналитична сметка и партида по периоди

Тема 13: Справки за начисленията по номенклатурата на продукцията, материалите и разходите – оборотни ведомости за номенклатура по сметки и номенклатурна позиция

Тема 14: Справки за осчетоводените документи по сметките за материали, продукция и разходи – аналитични журнали по сметки и партиди

Тема 15:  Справки за салдата по сметките при калкулация на себестойност – оборотни ведомости за материални сметки и за сметка по периода

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]