Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор


Tема 1: Дефиниране на сметки за дълготрайни активи в БН. Aналитичности на сметките за дълготрайни активи – тип и вид аналитичност, брой признаци

Тема 2: Дефиниране на сметки за дълготрайни активи със сложна аналитичност на  два признака

Тема 3: Дефиниране на корективни сметки за дълготрайни активи от група 24

Тема 4: Стилове на амортизация. Отчитане на ДМА по местонахождение

Тема 5: Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи. Дълготраен актив – индивидуален картон

Тема 6: Редактиране на данните на дълготрайния актив. Данни на дълготрайния актив за конкретната година

Тема 7: Въвеждане на началните салда по сметките от група 20. Автоматичен подход при въвеждането на начални салда по сметките за дълготрайни активи

Тема 8: Въвеждане на началните салда по корективните сметки от група 24

Тема 9: Счетоводен и данъчен амортизационен план

Тема 10: Автоматично начисляване на амортизации. Амортизации по местонахождение.

Тема 11: Текущо въвеждане на ДА. Покупка на нови ДА. Увеличаване стойността на ДА

Тема 12: Продажба на ДА. Отписване на продадени ДА

Тема 13: Бракуване на ДА. Отписване на бракувани ДА

Тема 14: Отчитане на лизинг при ДА

Тема 15: Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации – Главна книга за една сметка и Главна книга за всички сметки, Аналитични журнали, Оборотни ведомости - за аналитична сметка, за номенклатура по сметки, за номенклатурна позиция, за партида по периоди

 

КУРСОВЕ

 

 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Местата са ограничени до 10 бр.

Изпратете Вашата заявка сега!

 

на е-mail:

 

 

kurs@cfinance.bg

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]