Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

СУМИРАНО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 
С ПП БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ


Тема 1: Сумирано работно време – Базови данни – Интервали на отчитане

Тема 2: Сумирано работно време – Базови данни – Модели на заплащане

Тема 3: Сумирано работно време – Базови данни – Типове смени

Тема 4: Сумирано работно време – Базови данни – Работни цикли

Тема 5: Параметри за сумирано отчитане на работното време в данните на лицата

Тема 6: Графици – Колективни графици

Тема 7: Графици – Индивидуални графици

Тема 8: Графици – Месечен график

Тема 9: Обработка на отсъствия при лица на СОРВ. Болнични. Отпуск.

Тема 10: Обработка на лица със сумарно отчитане на работното време

Тема 11: Декларация обр. 1 – основа и корективни Декларация Образец 1

 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]