Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор


Тема 1:  Експорт/ Импорт на балансови отчети

Тема 2: Характеристики на отчетите с Генератора на отчети

Тема 3: Настройка на балансов отчет Приложение 5 към СС1 -Нетекущи ДА

Тема 4: Настройка на балансов отчет – Справка за вземания и задължения

Тема 5: Настройка на балансов отчет – Отчет за приходи и разходи. Сметки. Изравняване на ОПР. Справки за сравнение

Тема 6: Настройка на балансов отчет - Баланс. Сметки. Изравняване на Баланс. Справки за сравнение. Настройка

Тема 7: Настройка на балансов отчет - Паричен поток

Тема 8: Настройка на балансов отчет - Собствен капитал

Тема 9: Създаване на нов балансов отчет- отчет за разходите

Тема 10: Архивиране

Тeма 11: Отваряне на нова база

Тема 12: Прехвърляне на салда


 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]