Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ С ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – ЗАПЛАТИ”

Tема 1:  Съдържание на дистрибутивния носител – използване на документацията, мултимедийни уроци и примери. Инсталиране на ПП “Бизнес Навигатор - Заплати”. Организация на работа с ИСФУ “Бизнес Навигатор” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

Tема 2: Създаване на нова фирма.

Tема 3: Базови данни: Поделения. Длъжности, код по НКПД. Класове за прослужено време.

Тема 4: Разплащателни пера. Категории и типове пера. Най-често използвани алгоритми на изчисляване. Параметри на разплащателните пера.

Тема 5: Работа с периоди. Създаване и активиране на периоди. Общи данни. МРЗ. Календар. Таблица за ДОД. Работа със сесии. Авансова сесия.

Тема 6: Въвеждане на кадрова информация. Общи данни. Календар на лицето. Договори. Споразумения. Образци на документи.

Тема 7: Променливи данни. Особености за видовете трудови правоотношения. Облагания. Допълнителни суми за облагания.

Тема 8: Зареждане на индивидуалните пера за начисляване на трудово възнаграждение. Анализ на състоянието съгласно облаганията на лицето. Индивидуално изчисляване на заплатата и разглеждане на фиш на лицето.

Тема 9: Работа с отсъствия. Типове отсъствия. Въвеждане на отсъствия. Суми за минало време, необходими за изчисляване на отпуски. Пакет болнични листове към НОИ.

Тема 10: Обработка на лице по граждански договор. Начисления- хонорар. Удръжки. Хонорарни сметки. Отпечатване.

Тема 11: Видове самоосигуряващи се лица. Избран осигурителен доход.

Тема 12: Меню Заплати. Общо изчисляване. Групово  отпечатване на фишове и работни карти. Платежни ведомости. Видове рекапитулации. Служебни бележки, Справки по втори трудов договор.

Тема 13: Справки при напускане. Други справки - Справка за статистиката. Присъствена форма.

Тема 14: Годишни справки за ДОД – годишна справка за ДОД, разбивка по месеци, годишна справка за хонорарите.

Тема 15: Експорт към БН Счетоводство. Телебанкиране. Експорт/Импорт на справки и документи.

Тема 16: Справки за НАП и НОИ. Декларация Образец 1. Декларация Образец 6. Уведомления за трудови договори. Опис на болнични листове. Изход в текстов файл и запис на дискета. Придружителни писма.

Тема 17: Работа в минало време. Корективни сесии. Справки за коригираните данни в следващи периоди.
 
КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС
- 36 €. за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]