Проверка на Булстат на фирмите

С помощта на тази опция се проверява верността на идентификационния код по БУЛСТАТ.

Щракнете с мишката в полето пред текста "Проверка на Булстат на фирмите". Когато там се появи отметка, при въвеждане на данните за фирмите програмата прави проверка за коректността на числото, изписано като код, съгласно официалния алгоритъм. Ако кодът е некоректен, програмата издава съобщение за това в екран "ГРЕШКА" – "Грешен Булстат на фирмата!" и не разрешава по-нататъшна работа с тази фирма. Трябва да се въведе коректен код, да се остави полето празно или да се изключи опцията "Проверка на Булстат на фирмите".

Щракнете с мишката отново в това поле и отметката ще изчезне, т.е. при въвеждане на данните за фирмите програмата няма да прави проверка за коректността на числото, изписано като код, съгласно официалния алгоритъм. Това е необходимо за някои фирми, чийто код по БУЛСТАТ вероятно е издаден преди да се въведат сегашните правила за формат на идентификационния код.

По подразбиране проверката е включена.