Индивидуално изчисляване

След въвеждане на перата на лицето можете да изчислите заплатата на това лице от функцията "Индивидуално изчисляване". Индивидуално изчисляване се стартира със следните стъпки:

1.    Позиционирайте се на лицето Петър Христов Георгиев и го маркирайте, като натиснете с мишката, за да се оцвети в син цвят.

2.    Натиснете икона "Изчисляване" images\chuwal.gif

В резултат се прави изчисляване на заплатата само на избраното лице.

3.    Изберете страница "Заплата" от прозореца с начисленията и удръжките, за да разгледате всички пера, по които има изчислени суми, и на каква база са направени изчисленията.

Разгледайте и останалите пера на Петър Христов Георгиев, като обърнете внимание на видовете плащания на НАП при удръжките съгласно осигурителния модел на лицето.