% ПКБ лична вноска

Използва се при работещи на трудов договор и/или втори трудов договор.

В общия случай перата от този тип имат следните характеристики:

·       Категория перо ­ удръжки

·       Тип перо  ­  % ПКБ лична вноска

·       За сметка на  ­  работника

При перата от този тип се въвеждат следните полета:

·           Процент

Във фиша перата от този тип имат следните изходни полета:

·           База  ­  Осиг.доход

·           Процент  ­  %

Начислява се като процент от осигурителния доход, върху който се начисляват вноските към фонд ПКБ. Изчислява се като удръжка от сумата за получаване на лицето. С тази сума се намалява облагаемата сума за изчисляване на данъка по ЗДДФЛ.

Въвежда се автоматично от функцията "Анализ на състоянието" и зависи от контролната точка на сесията, която се обработва.