Данъци и отстъпки

Аналитичният журнал за данъци и отстъпки е справка, която е добавена във връзка с възможностите на БИЗНЕС НАВИГАТОР да се въвеждат много данъци и отстъпки към един ред във фактури и други многоредови документи. Тази справка показва детайлна информация за начисленията, въведени за конкретни партиди в редовете на документи с много кореспондиращи сметки ­ обикновено акцизи или отстъпки. Начисленията, които са общи за документа ­ например ДДС или обща отстъпка за документа, ­ не участват в този журнал.

Справката има два формата ­ хронологична и по кореспонденции. Както всички аналитични журнали, и аналитичният журнал за данъци и отстъпки позволява използването на филтър, отпечатване и експорт.