Предупреждение за демо версия

БИЗНЕС НАВИГАТОР разполага с безплатна демонстрационна версия, която е ограничена по броя на въвежданите в обработваната фирма документи. Ако използвате демонстрационна версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР, ще получите следното предупреждение:

Драги господине (госпожо),
Вие използвате безплатната пробна версия на финансово-счетоводната програма БИЗНЕС НАВИГАТОР, разработка на фирма "Комерс Финанс" ­ София. Тази пробна версия има всички характеристики на пълната версия, но използването є е ограничено до въвеждане на 500 документа.
Всички въведени данни могат да се използват по-късно с редовната версия на програмата. С редовната версия на БИЗНЕС НАВИГАТОР получавате лиценз за постоянно използване на програмата и достъп до техническата помощ, която фирмата осигурява за своите клиенти.
За закупуване, а също и за допълнителна информация, съвети и техническа помощ се обръщайте към
Комерс Финанс АД
1000 София, ул.Г.Бенковски 21
тел. 980-24-32, 981-72-26, 986-12-34, 986-78-32
или към нашите дистрибутори в страната.

Ако вече сте въвели 500 документа в обработваната фирма, нямате право да въвеждате повече документи. Можете само да разглеждате въведените данни и да изваждате справките за тях.