Меню

Download

Актуализации


 

Бизнес Навигатор версия 7.16.01

Nav716_01.exe58 MB
1. Оптимизирано е попълването на "Главна книга за всички сметки".
При новия алгоритъм за попълване са намалени изискванията към паметта на компютъра, и са избегнати проблемите, които се появяваха при голям обем на данните - например при попълване на справката за цяла година във фирми с много голям брой операции.

2. Променена е формата за отпечатване на "Главна книга за всички сметки".

3. Добавена е поддръжка на SSL (криптографски протокол, Secure Sockets Layer) при изпращане на Email от Бизнес Навигатор.
Съответно в дефиницията на профила в "Базови данни - Фирмени данни - Email акаунти" е добавена отметка "Изисква SSL".
Такава поддръжка се изисква, ако изпращате имейлите през обществен мейл сървър като наприме gmail. Могат да я изискват и някои фирмени мейл сървъри с повишено ниво на сигурност.

Впрочем, конкретно при gmail изпращането през външно приложение по подразбиране е забранено. Трябва специално да влезете във вашия профил и да го разрешите. Как става това вижте например тук:
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
Вероятно ще е най-добре да си създадете отделен профил само за това изпращане.

Подобни особености може да има и при останалите обществени мейл сървъри (при това различни за всеки сървър). Моля, за информация относно необходимите настройки се обърнете към справочната страница на самия сървър.

4. Добавена е обработка на новия формат на декларацията по ЗАДС.

4.1. В дефиницията на данъчния склад, на страница "Сметки - Бандероли" е добавено ново свойство "Състояние на наличните бандероли"
Възможните състояния са:
- Необлепвани
- Облепени
- При производител извън територията на страната
На съществуващите досега сметки за бандероли автоматично е присвоено състояние "Необлепвани".
За да можете да отчитате бандероли, които са облепени, или които са предадени при производител извън територията на страната, ще трябва да добавите нови сметки.
Важно е да се отбележи, че операциите по сметки със състояние "Облепени" и "При производител извън територията на страната" не участват в дневника по ЗАДС. Единствено количественото салдо по тези сметки се използва за отчетане на наличностите на облепени бандероли и на бандероли, предадени при производител извън територията на страната.


4.2. В номенклатурната позиция, на страница "Бандероли", са добавени полета, които не са нови, но досега се виждаха само на страница "Акцизи".
Добавено е и ново поле "Акциз за един бандерол".
Необходимо е да се мине през всеки запис и да се попълнят тези полета.

4.3. В декларацията по ЗАДС, на страница "Бандероли", са добавени нови полета както към реда на самия бандерол, така и към редовете на всяка операция.
За да се попълнят тези полета, е необходимо да се генерира нова декларация.
Полетата позволяват и ръчно редактиране, ако автоматичното попълване не е било коректно.

4.4. При въвеждане на документ, на страница "Други данни - Акцизи" е разширена номенклатурата на възможните операции с бандероли.
Добавени са:
- Бандероли, облепени върху освободени за потребление акцизни стоки
- Бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад
- Бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад
- Бандероли, облепени върху складирани акцизни стоки, които са облепвани извън територията на страната
- Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на производство в данъчния склад (за които има подписан протокол за бракуване)
- Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на производство извън територията на страната (за които има подписан протокол за бракуване)
- Липси на бандероли, които не са били облепвани
- Липси на бандероли, които са изпращани при производител извън територията на страната

4.5. Форматът на записвания файл е променен.

5. Визуални стилове.
Включени са отново визуалните стилове, които първоначално бяха въведени във версия 5.13c, но във версия 7.02 бяха сменени с "Настройка на цветовете".
Визуалните стилове позволяват на потребителя да променя различни елементи от външния вид на програмата.
- Автоматично конфигуриране според броя цветове, поддържани от дисплея.
- Графичен или цветен фон на прозорците.
- Плоски и релефни бутони.
- Графични ефекти на бутоните (cool buttons).
- Оцветени страници - в т.ч.различен цвят за активните страници.
- Цвят на входните полета и списъците за всеки тип прозорец.
- Набор от предварително подготвени стилове.
- Редактор на стиловете.
- При работа в мрежа всеки потребител може да използва различен стил.

Управлението на стиловете става от меню "Система - Визуални стилове"
С подменю "Избор на стил" можете да изберете стил от набора предварително подготвени стилове. Дефиниционните файлове на стиловете са с разширение .STY и се намират в поддиректории на директория Nav\Styles (всеки стил в собствена поддиректория).
С "Възстановяване оригиналния стил" се връща стилът по подразбиране. Стил по подразбиране е NavClassic.sty
С "Забрани стиловете" се забраняват визуалните ефекти.
С "Разреши стиловете" визуалните ефекти се разрешават отново.
С "Редактор на стилове" се извиква помощна програма, която позволява да се променят съществуващите стилове и да се създават нови.
Възможностите за творчество са практически неограничени. Все пак, ако искате да промените някой стил, е по-добре да го копирате под ново име, за да не се загубят Вашите промени при преинсталиране на програмата или при инсталиране на нова версия. Също така имайте предвид, че стиловете не се включват в стандартния архив, така че трябва сами да се погрижите за резервно копие на съответната поддиректория.

Бизнес Навигатор версия 7.15.03

Nav715_03.exe57 MB
1. Импортирани са промените в Комбинираната номенклатура за 2016 г.
2. Добавени са нови кодове за предназначение на акцизните стоки.

Бизнес Навигатор версия 7.15.02

1. Нова функция "Активиране и осчетоводяване на интервал от периоди"
Тази функция се извиква от меню "Периоди - Активиране и осчетоводяване на интервал от периоди"
Възможно е да изберем от следните операции:
    - Активиране и осчетоводяване
    - Само осчетоводяване
Начален период винаги е първият неактивиран период в базата данни.
Трябва да изберем до кой период (включително) да се извърши активирането.
С цел избягване на грешки изборът "До период" е ограничен до текущата дата от календара.
След като натиснем бутона "Старт" програмата един по един активира всеки период в избрания интервал и, ако сме маркирали "Активиране и осчетоводяване", го осчетоводява.
Тази функция е удобно да се използва след като е направено деактивиране на периоди.

2. Новите надписи на колонки 12 и 16 в дневника на продажбите и на съответната клетка в декларацията по ЗДДС са променени да се показват от 1.02.2016 година, вместо от 1.01.2016.

3. Включен е файл за импортиране на нов тип документ "-ПротЗДДСлични нужди (Протокол по ЗДДС лични нужди)"
Дефиницията на типа документ е аналогична на "–ПротЗДДС (Протокол по ЗДДС)", но на страница ДДС, операция трябва да посочите "Стоки и услуги за лични нужди (преди 2016 г.- други случаи)".
За да  използвате новият тип документ, трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" да импортирате файла TYPDDS_lichni_nuzhdi.NAV

4. Относно използване на документ "–ПротЗДДС" от 01.02.2016.
Според измененията в Правилника за прилагана на ЗДДС от 01.02.2016 г документа "–ПротЗДДС" трябва да отива в колона 12 в Дневника на продажбите.
За да не повлияе промяната на данните за минало време, ще е най-добре да създадете нов тип документ, а старият да остане само за миналите периоди.
Направете следното:
    - Изберете "–ПротЗДДС" в списъка с типовете документи.
    - Натиснете бутона "Копиране". В полето "Като" променете "-ПротЗДДС?" на "-ПротЗДДС 2016" а "Протокол по ЗДДС?" на "Протокол по ЗДДС 2016" и потвърдете.
    - Отворете новия тип документ за редактиране
    - На страница "ДДС" изберете "Операция по ДДС - Облагаеми доставки със ставка 20%"

Ако желаете, след това можете да преименувате стария "–ПротЗДДС" на "–ПротЗДДС 2015", а новия "–ПротЗДДС 2016" на "–ПротЗДДС". Това е само за удобство.

Аналогично трябва да постъпите и с документа "-Брак стд".

Бизнес Навигатор версия 7.15.01

1. Отчитане на ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди

1.1. Променена операция по ДДС
Названието на операция 12 за ДДС за продажбите е променено от "Други случаи, предвидени в ЗДДС" на "Стоки и услуги за лични нужди (преди 2016г.-други случаи)".
Това название ще се вижда и в документите, в които вече е била използвана тази операция преди 2016г.

1.2. Въвеждане на ДДС за лични нужди
За въвеждането може да използва типът документ -ПротЗДДС ("Протокол по ЗДДС") или друг, настроен по същия образец.

1.3. Създаване на отчетите по ЗДДС
Създаване на отчетите по ЗДДС става по същия начин както по-рано.
Не е необходимо да се прави нищо допълнително.

1.4. Отпечатване на отчетите по ЗДДС
Отпечатването за 2016 година автоматично става с новите формуляри.
Отчетите за минало време се отпечатват със старите формуляри.

1.5. Добавени са нови формуляри за специално отпечатване.
За да ги използвате, трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на експортиране" да ипортирате файла EXP_DnevniciZDDS2016.NAV.

Бизнес Навигатор версия 7.14.02

Последно обновяване 29.08.2016

НОВОСТИ
Версия 7.16
Оптимизирано е попълването на "Главна книга за всички сметки"
Поддръжка на SSL  при изпращане на Email
Нов формат на декларацията по ЗАДС


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]