Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор


Тема 1: Търговски център. Дефиниране на търговски център, сметки, категория артикули. Настройки в типа документ. Резервиране на количества

Тема 2: Оферти и поръчки – попълване, потвърждаване, отпечатване

Тема 3: Автоматично изписване по фактура от търговски център

Тема 4: Отчети по търговски центрове – Чакащи поръчки

Тема 5: Отчети по търговски центрове – Наличности по търговски центрове

Тема 6: Оферти и поръчки без използване на търговски център. Работа с групи от документи

Тема 7: Заявки към доставчици. Типове заявки. Режими на номериране. Въвеждане на заявки, подаване на заявки – отпечатване

Тема 8: Създаване на заявка на база поръчка от клиент

Тема 9: Създаване на фактура от доставчик на база заявка

Тема 10: Автоматично плащане по фактури – схеми на плащане. Частично погасяване на задължение или вземане. Обединяване на няколко ОП

Тема 11: Чистене на отворена позиция. Отчети, следене на разплащанията, активни, история
 
КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]