Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор

Тема 1:     Настройки на базови данни на фирмата за аналитично отчитане на стоки – мерни единици, номенклатурни дефиниции, аналитичности и сметки

Тема 2:     Номенклатурни позиции. Партиди на стоки. Допълнителни параметри на партиди. Уеднаквяване партидите на сметки

Тема 3:     Типове документи използвани за осчетоводяване движението на стоки в склад. Въвеждане на документи – фактуриране

Тема 4:     Справки за движението на стоки – главна книга за една сметка, аналитични журнали

Тема 5:     Автоматично изписване на стоки

Тема 6:     Справки за следене на складова наличност – оборотни ведомости

Тема 7:     Дефиниране на отстъпки. Отстъпки по партидите на сметките. Фактури с отстъпки

Тема 8:     Въвеждане на фактури с отстъпки

Тема 9:     Справки за фактури с отстъпки – Аналитичен журнал по данъци и отстъпки

Тема 10:     Цени по партиди на сметки. Ценоразписи по доставчици и клиенти, групи кленти. Използване на цени при фактуриране

Тема 11:     Допълнителни данни и параметри в документа, в поддокументите

Тема 12:     Бракуване на стоки, кредитни и дебитни известия

Тема 13:     Въвеждане на дилъри и групи дилъри. Фактури с дилъри.

Тема 14:     Отчети с информация за дилърите – Главна книга за една сметка, Синтетични журнали – хронологичен, Аналитичен журнал по сметки, Опис на документи

Тема 15:     Фактуриране с четец за щрих код. Типове щрих код. Данни за щрих код в номенклатурните позиции, категория артикули. Настройки в типа документ. Въвеждане на документи.
 
КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]