Меню

Продукти

Комерс Финанс

Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни
от външни програми през текстов файл
в ИСФУ Бизнес Навигатор

 
Тема 1: Подготовка за импортиране на информация от текстов файл в Бизнес Навигатор. Изисквания към файловете за импорт. Видове импортни филтри.

Тема 2: Импортиране на номенклатури в Бизнес Навигатор. Подготовка за импортиране на номенклатурата. Създаване на филтър за импорт.

Тема 3: Импортиране на контрагенти в Бизнес Навигатор. Подготовка за импортиране на контрагенти. Създаване на филтър за импорт на клиенти.

Тема 4: Импортиране на начални салда в Бизнес Навигатор. Подготовка за импортиране на начални салда. Създаване на филтър за импорт на начални салда.

Тема 5: Импортиране на документи- едноредови в Бизнес Навигатор. Подготовка за импортиране на едноредови документи. Етапи при импортиране на документите. Създаване на филтър за импорт на едноредови документи.

Тема 6: Импортиране на платежни документи в Бизнес Навигатор. Подготовка за импортиране на платежни документи. Създаване на филтър за импорт на платежни документи.

Тема 7: Импортиране на документи- многоредови в Бизнес Навигатор. Подготовка за импортиране на многоредови документи. Създаване на филтър за импорт на многоредови документи.

Тема 8: Автоматичен импорт на данни с филтър

 

КУРСОВЕ

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]