Меню

Продукти

Комерс Финанс

Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати


Тема 1: Образци на документи. Форматиране на образец и използването му в

Тема 2: Специални ведомости

Тема 3: Дизайнер на отчети - repview.exe, основен екран. CSV-файлове. Стандартни формуляри на отчети. Функции с формулярите на отчети.

Тема 4: Дизайнер – екран за форматиране, основни команди. Свойства на отчета

Тема 5: Структура на специален печат – секции, рамки, сортировки

Тема 6: Речник – променливи на базата данни, вградени променливи, стандартни оператори и функции, потребителски променливи

Тема 7: Функции и свойства на секциите в отчет

Тема 8: Функции и свойства на рамките в отчета, маски

Тема 9: Използване на речника в структурата на отчета

Тема 10: Използване на речника в структурата на отчета. Прилагане на обобщения на група

Тема 11: Използване на филтри върху базата данни. Прилагане  на сортиране и крайни обобщения

Тема 12: Допълнително форматиране на отчета

Тема 13: Допълнително филтриране на базата данни при изчисляване на тотални полета и потребителски променливи. Комбиниране на информация в структурата на отчета

Тема 14: Настройка на отчет за използване на формуляри от дизайнера на отчети. Използване на формули – допълнителни параметри и допълнителни променливи на отчети във формулярите на отчети

Тема 15: Режими на експортиране – стандартни режими, включени в шаблона  на Бизнес Навигатор Заплати

 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]