Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Интрастат с ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение

Тема 1: Интрастат – настройка на фирмени данни

Тема 2: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – номенклатурни дефиниции и номенклатурни позиции, кодове по Комбинирана номенклатура

Тема 3: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат- допълнителни мерни единици

Тема 4: Tипове документи, параметри в документите за отчитане на Интрастат

Тема 5: Данни на контрагентите за отчитане по Интрастат, общи данни – страни

Тема 6: Въвеждане на входящи документи за Интрастат

Тема 7: Въвеждане на изходящи документи за Интрастат

Тема 8: Данни за Интрастат в документи и поддокументи

Тема 9: Генериране на отчети по Интрастат. Коригираща декларация. Запис на файлове. Експорт на транзакциите.

 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.


Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]