Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове
с ИСФУ Бизнес Навигатор

Тема 1: Фирмени данни за отчитане на акцизни данъчни складове и регистрирани лица по ЗАДС

Тема 2: Базови данни свързани с отчитане на АДС – мерни единици

Тема 3: Базови данни свързани с отчитане на АДС –процентни и количествени данъци

Тема 4: Номенклатурни дефиниции за акцизни стоки. Параметри в номенклатурните позиции за отчитане по ЗАДС. Таблица с кодове по КН

Тема 5: Дефиниране на сметки и аналитичности за работа с акцизни стоки. Сметки за бандероли и фири

Тема 6: Партиди на акцизни стоки. Функция "Настройка на акцизи"

Тема 7: Дефиниране на Акцизни данъчни складове

Тема 8: Настройка на типове документи за работа с  акцизни данъчни складове. Допълнителни параметри за отчитане на бандероли. Допълнителни параметри в документ за отпечатване на АДД.

Тема 9: Въвеждане на документи. Допълнителни параметри при въвеждане на документи, допълнителни параметри в поддокументите

Тема 10: Въвеждане на документи за бандероли

Тема 11: Прехвърляне на стоки между акцизни складове. Осчетоводяване на фири

Тема 12: Прехвърляне на стоки в неакцизни складове

Тема 13: Отчети по ЗАДС. Отпечатване на отчети по ЗАДС. Акцизна данъчна декларация. Запис на файлове

Тема 14: Отчети по ЗАДС. Стоки. Дневници на складовата наличност. Бандероли. Отпечатване на дневници


 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]