Бизнес Навигатор

Заплати

 

Програма за Курс: Многовариантни справки и отчети в Бизнес Навигатор. Изготвяне на годишните отчети на фирми и организации с различен предмет на дейност

Цени  
9:00 - 9:30 Регистрация
   
9:30 - 10:45 Лекция
Download  
1. НАСТРОЙКИ НА СМЕТКОПЛАН И ДОКУМЕНТИ
   

1.1. Сметкоплан, особености на сметките и подсметките влизащи в отчетите.
1.2. Чуждестранни сметки. Статистически сметки. Партиди.
1.2. Документи за приключване на аналитична сметка. Настройки и особености.

   
2. АВТОМАТИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВ ПЕРИОД. ВИДОВЕ СПРАВКИ
    2.1. Етапи на месечно и годишно приключване. Характеристики
2.2. Приключване на разходни(активни) сметки
2.3. Приключване на приходни(пасивни) сметки
2.4. Справки - Оборотна ведомост на материални сметки, на персонални сметки; Оборотна ведомост на аналитична сметка. Оборотна ведомост за номеклатура по сметки. Главна книга.
   
10:45 - 11:00 Кафе пауза
   
11:00 - 13:00 Лекция
   
3. ГЕНЕРАТОР НА ОТЧЕТИ
    3.1. Създаване на нов отчет -Дефиниции на отчети
3.2. Дефиниране на формули. Нива на отчитане
3.3. Код на позиция, нова позиция, име и стойности
3.4. Величина за изчисляване на позицията. Формула
3.5. Експорт , Импорт на готови балансови отчети.
   
4. БАЛАНСОВИ ОТЧЕТИ - НАСТРОЙКИ НА БАЛАНСОВИ ОТЧЕТИ, БАЛАНС, ОПР
    4.1. ОПР, Сметки , Изравняване на ОПР. Справки за сравнение. Насторойка.
4.2. Баланс. Сметки. Изравняване на баланс. Справки за сравнение. Настройка.
   
13:00 - 14:00 Обедна почивка
   
14:00 - 15:00 Лекция
   
5. ПРИЧЕН ПОТОК, ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ, ГОДИШНА ДЕКЛАТАЦИЯ ПО ДДС, ПОКАЗАТЕЛИ НСС13
    5.1. Паричен поток. Сметки . Справки за сравнение. Настройки.
5.2. Отечт за собствения капитал. Сметки . Справки за сравнение. Настройки
5.3. Показатели НСС13. Изчисляване. Формули.
5.4. Годишна декларация по ДДС.
   
6. СПЕЦИАЛНО ОТПЕЧАТВАНЕ - ЕКСЕЛ, РЕПОРТ РАЙТЕР
    6.1. Отпечатване на отчети със специална таблица на Ексел.
6.2. Отпечатване на отчети на Репорт Райтера на БН. Стойности по премълчаване.
   
15:00 - 15:15 Кафе пауза

 

 

15.15 - 16.30 Практическа работа по предварително разработени примери


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Отзиви в пресата] [Успехи] [Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]