Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Курсове за обучение 

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД,
София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 12 34;
02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32,
или на е-mail:  kurs@cfinance.bg

Цена за курс 3 часа е 24 лв.,  на курс 6 часа - 36 лв. 

В цената на закупуване на нов продукт влиза курс по избор от:
6 часа за ИСФУ Бизнес Навигатор и 3 часа за БН Заплати.
Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

 1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор - 6 ч.
- 2 дни по 3 ч.
29.05.2017 и 30.05.2017 от 09.30- 12.30 ч.
12.06.2017 и 13.06.2017 от 09.30- 12.30 ч.
26.06.2017 и 27.06.2017 от 09.30- 12.30 ч.
10.07.2017 и 11.07.2017 от 09.30- 12.30 ч.
24.07.2017 и 25.07.2017 от 09.30- 12.30 ч.

 2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 3. Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 4. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 5. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор - 3ч..
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.
 
 6. Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки - 3 ч.
.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 7. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 8. Интрастат с ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение - 3ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 9. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор -3 ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 10. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор - 6ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 11. Балансови отчети. Генератор на балансови отчети - настройки и създаване нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор - 3 ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 12. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор - 6 ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

 1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати - 3 ч.
17.05.2017 от 09.30-12.30 ч
31.05.2017 от 09.30-12.30 ч
14.06.2017 от 09.30-12.30 ч
28.06.2017 от 09.30-12.30 ч
12.07.2017 от 09.30-12.30 ч
26.07.2017 от 09.30-12.30 ч

  2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати-  ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 3. Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати - 6 ч.
Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

КУРСОВЕ
 

Цена с ДДС:

- за курс от 3 часа 24 лв.

- за курс от 6 часа - 36 лв. 

Изпратете Вашата заявка на е-mail:

kurs@cfinance.bg

     


 
[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]