Меню

Продукти

Комерс Финанс

   Специализирани курсове


     Уважаеми клиенти,
     Предлагаме на Вашето внимание следните теми и програми за специализирани курсове в нашия компютърен клас, по които можете да заявите участие за желана дата на провеждането им. Потвърдените дати се публикуват, като след това могат да се записват и допълнителни участници до достигането на капацитета на залата от 10 курсисти.
     Курсовете са с практическа насоченост и проиграване на практически примери и счетоводни казуси. Провеждат се от нашите компетентни лектори с богат практически опит в ежедневното обслужване на хиляди клиенти от цялата страна.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор


 1. Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат с ИСФУ Бизнес Навигатор 

2. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор 

3. Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор 

4. Счетоводно приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Справки. Годишни отчети. Генератор на балансови отчети 
23.01.2020  от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
06.02.2020  от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч
20.02.2020  от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч. 

5. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор 

6. Вградените дизайнери на документи и отчети в ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати

2. Новости в социалното, данъчното и трудово законодателство за 2020 г. в ПП „БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ“
29.01.2020  от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
05.02.2020 от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
26.02.2020  от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

    Допълнително се организират специализирани и фирмени курсове по избрани теми. Провеждат се по заявка с мин. 5 курсиста.
    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.
КУРСОВЕ
Цена с ДДС:
50 € за курс от 6 ч.

Записване на тел.
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,
GSM: 0879-605 248

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg

   Допълнително се организират специа- лизирани и фирмени курсове по избрани теми.

Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.

   


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]